ป้าย. ประกาศ

posted on 02 Jan 2011 16:44 by llbdko9n
นอกจากป้ายเอื้อเฟื้อแก่ เด็ก สตรี และคนชราแล้ว
เมืองไทยน่าจะมีป้าย..
 
(ถึงมันมองแล้วจะไม่ทำตามกันก็เหอะ = =)